Waartoe dient de Security Scanning ?
Antwoord

Waartoe dient de Security Scanning ?

Het betreft hier de derde plaats van controle. De handbagage en Uzelf gaan door de scanner (rayon X) om te controleren of U geen illegaal voorwerp transporteert. Zie hieronder.

Terug